Kariera

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie zachęcamy do przesyłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: biuro@amconstruction.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisywać stanowisko, na które Państwo aplikujecie oraz, w przypadku osób chcących pracować na budowie, region Polski, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMConstruction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482) przy ul. Solipskiej 21 lok. 6, kontakt: biuro@amconstruction.pl . Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji prowadzonej prze AMConstruction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego/jej zdaniem narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji – cofnięcie zgody skutkować będzie usunięciem Pani/Pana aplikacji z procesu rekrutacyjnego. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

AMConstruction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Solipska 21 lok. 6
02-482 Warszawa
NIP: 522 316 54 85

E-mail: biuro@amconstruction.pl
Tel: +48 510 852 401